ســـامانه مدیــــریت برنـــــامه و عمــــلکرد - برته آماده به کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 
 
برته
 

کلیه حقوق مربوط به محتوی این سامانه متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
محصول شرکت برنا مهر فن -  Borna Mehr Fann  (سهامی خاص)

refreshforms